fbpx

Aksjesparing eller nedbetaling av boliglån?

Innboksen på Instagram har gått varm de siste dagene. Det mange spør om er anbefalingen min om å betale ned egen bolig til rundt 60 % av boligens verdi og deretter begynne å spare i aksjefond.

Kanskje er du er en av dem som lurer på hva dette betyr. Skal du slutte å betale ned på lånet for å spare i aksjer i stedet? Er ikke aksjer veldig risikabelt og nedbetaling av lån risikofritt?

Og for å snu spørsmålet: Bør du vente til boligen er nedbetalt til 60% før du investerer i aksjefond?

Sekstiprosenten
Greia med å anbefale å betale ned lånet til 60% er at det gir deg større fleksibilitet.

Dersom du skulle trenge avdragsfrihet har banken mulighet til å gi deg det, og hvis du for eksempel planlegger oppgradering av boligen er det lettere å refinansiere lånet.

Så før du har betalt ned lånet til under 60% av boligverdien trenger du egentlig ikke tenke på aksjesparing.

Men når den er i boks, hva gjør du da?

Få mest igjen for pengene dine
La meg forenkle det veldig for deg: Du ønsker å putte penger der du får mest igjen for dem.

Tenk deg at du har 100.000 kroner og følgende alternativer:

  1. Betale avdrag på boliglån med 3% effektiv rente.
  2. Investere pengene i aksjefond med historisk avkastning på 7%.

Tror du på tallene i alternativene er det klart mest lønnsomt å investere i aksjefond fordi sju prosent er mer enn tre prosent. Du kan velge om de hundre tusen skal bli til rundt 180.000 eller 390.000 (i løpende kroner før skatt) etter tjue år.

Men! Alternativ to kan ikke garantere at du får sju prosent igjen, og det er mer risiko med å velge dette alternativet. Det er nettopp denne du må forstå mer av for å kunne tørre å velge det.

Den som intet våger, intet vinner
La meg skrive det svart på hvitt: Aksjesparing er risiko. Investerer du i aksjer i dag kan for eksempel følgende skje med dem i morgen:

  • De faller i verdi fordi selskapet du har investert i leverer dårligere resultater enn forventet.
  • De faller i verdi fordi oljeprisen faller.
  • De faller i verdi fordi den amerikanske presidenten truer med å innføre toll på kinesiske varer.

Men er risiko nødvendigvis farlig?

Risiko kan være farlig når du putter penger i å pusse opp en leilighet for å selge den 3-6 måneder senere. En brå endring i boligmarkedet på grunn av politiske endringer eller svingninger i prisene og du har tapt penger der du trodde du skulle tjene.

Risiko kan være farlig når du putter penger i aksjer og forventer avkastning etter ett år.

Risiko kan være farlig når du satser alle sparepengene dine på aksjer i ett selskap.

Det er derfor de fleste økonomer snakker veldig varmt om å investere i aksjefond. Poenget er da at du putter pengene inn i flere selskaper samtidig, og det er med på å spre risikoen. Når du i tillegg velger et indeksfond betyr det at det ikke er noen som sitter og forvalter fondet aktivt, og kostnadene er derfor lave.

Les om alle typer plassering av penger her.

Over tid viser det seg at penger i aksjefond gir deg mer igjen enn penger i banken. Stikkordet er tid. Du er nødt til å tenke langsiktig om disse pengene, minst fem til ti år.

Lager du i tillegg en månedlig spareavtale reduserer du risikoen fordi du putter inn penger på ulike tidspunkt: Når markedet går ned er fondsandelene du kjøper billigere og da får du flere andeler for pengene. Når markedet går opp øker verdien av de andelene du har.
Vinn-vinn.

Avdragsfrihet for å investere i aksjefond?
Hvis du er komfortabel med risiko og vet at du ikke kommer til å få panikk i de periodene markedet går dårlig kan det lønne seg for deg å satse alle pengene i aksjefond.

Du kan dra det så langt som å be om avdragsfrihet i hele lånets levetid for å heller investere i aksjefond. Men du er nødt til å være disiplinert og faktisk investere de pengene du ikke betaler i avdrag i aksjefondet hver eneste måned, du må ha et langsiktig perspektiv på pengene og tørre å se at markedet går ned uten at du selger deg ut.

Klarer du det, kan det være store gevinster å hente.

Til syvende og sist står dette spørsmålet igjen: Hvor mye risiko er du komfortabel med å ta?

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *